Karttecken

Orienteringsförmåga.jpg

Bilden ovan kommer finnas på alla färdigheter och visar från och till vilken nivå en individ kan förbättra sig inom. Det vill säga karttecken ligger med på grön nivå och följer med ända till svart.

Karttecken och kartans färger, banpåtryck och kontrollbeskrivningar används för att visa hur terrängen ser ut och kontrollernas placering i terrängen. En grundläggande förståelse av terrängen, banan och kontrollföremålen är viktigt för orienterare på alla nivåer.

Det finns inom orienteringen två olika typer av kartor som har olika normer, som bland annat innehåller vilka karttecken som ska användas. De två kartnormerna är ”skogskartnorm” och ”sprintkartnorm” som i stor utsträckning påminner om varandra men där det också finns skillnader för att passa skog respektive sprint. Samma tecken kan också ha olika betydelse, till exempel så är en opasserbar brant tillåten att passera på skogstävlingar men i sprinttävlingar får dessa inte passeras, även om det är möjligt.Figur - Karttecken.jpg

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: Kunna de vanligaste karttecknen inklusive start, kontrollsymboler och målsymbol, samt läsa kodsiffror.

Vit nivå: Kunna de flesta karttecknen, vanliga banpåtryck, samt de vanligaste kontrollbeskrivningarna.

Gul nivå: Kunna alla vanliga karttecken och banpåtryck. Kunna utläsa de flesta punkter och vissa enkla kontrollplaceringar från kontrollbeskrivningen.

Orange och röd nivå: Kunna karttecken och banpåtryck. Kunna utläsa punkter och kontrollplaceringar från kontrollbeskrivningen. Kunna identifiera varvningar och bo-kontroller när de dyker upp.

Violett, blå och svart nivå: Kunna karttecken, kontrollbeskrivningar och banpåtryck. Snabbt förstå vilka kontroller som är bo-kontroller, varvningar, kartbyte etc. Tolka komplexa kontrollbeskrivningar på sprint.

Ibland är en djupare förståelse nödvändig, till exempel vad gäller kontrollbeskrivningar i sprintorientering.

De vanligaste karttecknen

Kartnorm (skogskartor)

Här ses de vanligaste karttecknen för skogsorientering. 

Sprintnorm (sprintorienteringskartor)

Nedan finns en sammanfattning av de viktigaste karttecknen du behöver ha koll på i sprintorientering.

Figur - Sprintkarttecken.jpg

De karttecken som är placerade i röda rutor redovisar karttecken för terrängföremål eller områden som är förbjudna att passera även om så är möjligt. De karttecken som är placerad i gröna rutor redovisar karttecken där det är tillåtet att passera.Karta - 2B.jpg

Kontrollbeskrivningen ger detaljerad information om var kontrollen är placerad och förmåga att tolka den kan vara avgörande för resultatet på en sträcka, speciellt i sprintsammanhang. Bilderna visar två kartexempel där det som löpare kan vara lätt att springa till fel sida om muren såvida informationen på kontrollbeskrivningen inte utläses korrekt. Därför bör orienteraren som del av sin grundläggande förmåga lära sig att tolka symbolerna på kontrollbeskrivningen.

Mer om karttecken

Övningar:

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Grunder:

Översättningsförmåga
Passa kartan/positionering
Tumgrepp & kartvikning
Kartkontakt
Upp med blicken
Kurvbild