Passa kartan/positionering

Orienteringsförmåga2.jpg

Att passa kartan och positionering handlar om att utifrån saker du ser kunna vrida kartan rätt, och avgöra din position på kartan. En passad karta och förmågan att avgöra din position är avgörande för orientering på alla nivåer. Genom att passa kartan och positionera dig utifrån de objekt du ser kan du klara av att orientera på alla nivåer, från grön till svart.

En annan viktig aspekt av positionering är förmågan att bedöma avstånd till objekt jag ser, hur långt jag har sprungit längs en ledstång eller från ett tydligt terrängföremål, vilket vi kallar avståndsbedömning. Avståndsbedömning är en viktig grundförmåga som skapar förutsättningar att agera vid rätt tidpunkt och minska risken för att genomföra en viss metod eller ett visst moment i en plan på fel plats. Det finns flera sätt att bedöma avstånd. En del använder sig enbart av att läsa på terrängföremålen och utvecklar en känsla för avstånd utifrån detta och tiden som förflutit. Andra använder sig av mer matematiska metoder, som att räkna steg (oftast kallat stegning).

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: Med hjälp av tydliga objekt kunna passa kartan och välja ledstång som går i rätt riktning.

Vit nivå: Alltid kunna hålla kartan passad. Kunna avgöra positionen på kartan vid tydliga objekt.

Gul nivå: Alltid kunna hålla kartan passad och kunna avgöra aktuell position på kartan oavsett om positionen är intill ett objekt eller en bit ifrån.

Orange och röd nivå: Alltid kunna hålla kartan passad och snabbt samt med relativt hög noggrannhet kunna positionera sig i löpriktningen utifrån den passade kartan. Kunna uppskatta ungefär hur långt du sprungit sedan senaste tydliga inläsningspunkten.

Violett till svart nivå: Alltid kunna hålla kartan passad och snabbt samt med hög noggrannhet kunna positionera sig i löpriktningen utifrån den passade kartan. Kunna bestämma sin position även i diffus terräng då det är långt mellan tydliga objekt samt att med stor precision uppskatta hur långt du sprungit sedan senaste tydliga inläsningspunkten.

Mer om passa kartan, positionering och avståndsbedömning

  • Tips! Övning avståndsbedömning.
    Starta på en tydligt definierad linje. Be löparen att springa ett definierat avstånd i meter eller till en ring på en vit skalenlig karta. Löparen skall stanna när den anser sig vara framme. Berätta hur långt löparen sprang och hur långt löparen skulle ha sprungit.

BILD 19; Avståndsbedömning.JPG

  • Kuriosa! Stegning användes flitigt i orienteringens begynnelse. I och med att kartorna har blivit bättre och mer detaljerade är det nu få löpare som använder stegning. Även om metoden oftast inte är relevant kan det vara intressant att testa att använda stegning på ett träningspass. Om inte annat för att förbättra sin avståndsbedömning.

Övningar:

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Grunder:
Karttecken
Översättningsförmåga
Tumgrepp & kartvikning
Kartkontakt
Upp med blicken
Kurvbild