Start

VAD
Grunder beskriver de grundläggande orienteringsfärdigheter du behöver för att klara av att genomföra en orienteringsbana på en viss nivå.

VARFÖR?
Grunderna är mycket viktiga oavsett vilken nivå du är på. Du behöver en stabil grund för att du ska klara av att utveckla dina andra färdigheter till fullo.

HUR?
För att nå din fulla potential bör du utveckla grunderna kontinuerligt. Det är viktigt att tidigt lära sig grunderna i en ny terrängtyp.

Inom grunder har vi definierat följande orienteringsfärdigheter och i kapitlet ges förklaring till varför det är viktigt samt ge inspiration på hur du kan bygga upp din verktygslåda.

  • Karttecken
  • Översättningsförmåga
  • Passa kartan/positionering
  • Tumgrepp & kartvikning
  • Kartkontakt
  • Upp med blicken
  • Kurvbild

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Grunder:
Karttecken
Översättningsförmåga
Passa kartan/positionering
Tumgrepp & kartvikning
Kartkontakt
Upp med blicken
Kurvbild