Tumgrepp & kartvikning

Tumgrepp och kartvikning.jpg

Med tumgrepp och kartvikning avses att vika kartan i ett lagom stort format för att kunna placera tummen så att den pekar på den plats på kartan som man är vid. Det underlättar kartläsningen om du efter hand flyttar tummen till där du senast visste var du var. På så vis undviker du att förväxla var du är och så blir kartläsningen mer effektiv.

För att det ska bli lättare att orientera och minska risken för misstag bör du alltså vika kartan till lagom storlek och använda ett tumgrepp. Springer du med kartan ovikt och utan tumgrepp så tar det onödigt lång tid varje gång du ska läsa kartan. Då får du leta med blicken för att finna den punkt som du var vid senast. Det vill du inte eftersom du vill att det ska gå fort, eller hur?

Här följer några tips på hur du viker kartan till lagom storlek.

Vik kartan så att:

  • Hela sträckan mellan kontrollerna är synlig.
  • Alla möjliga vägar att ta sig fram mellan kontrollerna syns.
  • Din hand kan få ett grepp om kartan med tummen pekande på den plats där du just nu är.

Använd sedan tumgreppet för att snabbt läsa in dig. 

Att behärska på respektive nivå

Grön & vit nivå: På dessa nivåer sätts en rutin med att vika kartan till lagom stort format och att använda sig av tumgreppet för ett säkrare genomförande.

Övriga nivåer: På dessa nivåer använder man tumgreppet i kombination med kompassen. Den som använder tumkompass använder med fördel spetsen på tumkompassen istället för tumspetsen till sitt tumgrepp.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Grunder:
Karttecken
Översättningsförmåga
Passa kartan/positionering
Kartkontakt
Upp med blicken
Kurvbild