Upp med blicken

Orienteringsförmåga5.jpg

Att lyfta blicken och titta längre fram i terrängen är ett bra sätt att både effektivisera din orientering och göra den säkrare. Att titta långt åt sidorna, framåt och bakåt gör att du kan se tydliga objekt och springa dit utan att behöva läsa på alla detaljer däremellan. Det är också bra att lyfta blicken och titta i sidled för att positionera dig och öka säkerheten i orienteringen genom att se fler detaljer.

Karta - Bild 22.jpg

TIPS! En inverterad korridor kan utformas som en lite tjockare linje. Övningen går ut på att hålla sig inom linjens område genom att läsa på objekt som finns vid sidan av linjen. På så sätt tvingas löparen att lyfta blicken och läsa på objekt framför eller vid sidan av löpvägen.

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: Titta så långt fram man kan se längs med den ledstång du är på samt titta åt sidan för att upptäcka när ledstänger korsar eller förgrenar sig.

Vit nivå: Titta så långt fram man kan se längs med den ledstång du är på samt titta åt sidan för att upptäcka när ledstänger korsar eller förgrenar sig, samt titta åt sidan med jämna mellanrum
för att upptäcka föremål vid sidan av ledstången, antingen kontrollpunkten eller objekt som ska passeras på vägen.

Gul nivå: Lyfta blicken för att sikta mot föremål i terrängen samt vrida blicken för att upptäcka attackpunkter vid sidan av ledstången. Vrida blicken vid förflyttning genom terräng för att läsa av positionen med stöd av terrängföremål som passeras.

Orange och röd nivå: Lyfta blicken för att sikta mot föremål i terrängen samt vrida blicken vid förflyttning genom terräng för att läsa av positionen med stöd av terrängföremål som passeras, även på avstånd.

Violett nivå: Lyfta blicken för att sikta mot föremål i terrängen samt vrida blicken vid förflyttning genom terräng för att läsa av positionen med stöd av terrängföremål som passeras, även på avstånd. Förmåga att använda blicken och bedöma mikrovägval med bättre löpbarhet.

Blå och svart nivå: Lyfta blicken för att sikta mot föremål i terrängen samt vrida blicken vid förflyttning genom terräng för att läsa av positionen med stöd av terrängföremål som passeras. Samt att på långt håll kunna urskilja mindre tydliga skiftningar i terrängen och ta sikte mot eller positionera sig i förhållande till dessa samt att kunna använda blicken för att bedöma mikrovägval med bättre löpbarhet.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Grunder:
Karttecken
Översättningsförmåga
Passa kartan/positionering
Tumgrepp & kartvikning
Kartkontakt
Kurvbild