Förlänga

Orienteringsförmåga11.jpg

Att förlänga innebär att medvetet förlänga löpvägen mot någon sida av kontrollen (eller en punkt på en delsträcka) så att du kan veta åt vilket håll du ska titta och springa för att se den. Att förlänga gör orienteringen säkrare, och är speciellt användbart vid ledstångsorientering på alla nivåer. Genom att sikta lite på sidan av där du egentligen ska pricka ledstången vet du åt vilket håll du ska springa när du väl kommer fram till den. Vanligt är att förlänga med hjälp av stigar, sjöar, åkrar men också mindre tydliga föremål såsom höjdpartier, mossar eller grönområden.

Karta - 12.jpg

Exemplet till vänster visar förenkling med hjälp av förlängning på en orange sträcka och exemplet till höger visar två alternativ på förlängning in mot en kontroll på en violett sträcka.

Att behärska på respektive nivå:

Grön och vit nivå: Inga krav att använda förlängning.

Gul nivå: Förmåga att som ett försteg till förlängning orientera grovt mot en säker uppfångare och sikta i en riktning som gör att du direkt kan avgöra åt vilket håll du ska när du når uppfångaren som ska leda fram till kontrollen.

Orange nivå: Förmåga att välja ut tydliga långsträckta terrängformationer i lättframkomlig och måttligt kuperad terräng som kan användas till att förlänga kontroller för att på så vis förenkla kontrolltagningen. Exempel på terrängformationer är höjdstråk, större mossar, beståndsgränser, grönområden och klapperstensfält.

Röd nivå: Förmåga att välja ut tydliga långsträckta terrängformationer för att förlänga kontrollen i alla huvudtyper av terräng.

Violett nivå: Förmåga att utöver att använda långsträckta terrängformationer kunna identifiera ett antal terrängföremål som tillsammans bildar en ”linje” i riktning in mot en kontroll och använda de föremålen för att förlänga och därmed förenkla kontrolltagningen.

Blå nivå: Förmåga att utöver att använda långsträckta terrängformationer kunna identifiera ett antal terrängföremål som tillsammans bildar en ”linje” i riktning in mot en kontroll och använda de föremålen för att förlänga och därmed förenkla kontrolltagningen, och samtidigt bedöma löpbarheten och förlänga från det håll där det går att hålla högst hastighet, förutom i tuff och svårframkomlig terräng.

Svart nivå: Förmåga att utöver att använda långsträckta terrängformationer kunna identifiera ett antal terrängföremål som tillsammans bildar en ”linje” i riktning in mot en kontroll och använda de föremålen för att förlänga och därmed förenkla kontrolltagningen, och samtidigt bedöma löpbarheten och förlänga från det håll där det går att hålla högst hastighet i alla terrängtyper.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Verktyg:
Riktning och kompassteknik
Hållpunkter och attackpunkt
Tempoväxling
Förenkling
Framförhållning