Framförhållning

Orienteringsförmåga8.jpg

Framförhållning handlar om att du ska veta vad som väntar framåt, och ligga i framkant i beslutsfattandet så att du kan hålla en jämn fart och få orienteringen att flyta på. En förutsättning för att kunna ha en god framförhållning är att du kan läsa kartan medan du förflyttar dig, så att du får tid att kontinuerligt få information från kartan. Framförhållning kan vara extra viktigt på sprintorientering, och många duktiga sprintorienterare har god framförhållning och ser oftast till att ligga minst en kontroll före i vägvalsbesluten. Det är dock en svår avvägning, eftersom framförhållningen inte får gå före ditt genomförande här och nu.

Karta - Bild 21.jpg

Exemplet visar ett parti på en sprintbana där det går att tjäna tid genom att ha framförhållning i orienteringen. Sprintbanor med flera olika vägvalsalternativ där besluten måste ske direkt är ett bra sätt att träna framförhållning, ta hjälp av en kompis eller be din tränare ha koll på dig så att du inte stannar vid kontrollerna.

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: Enklaste typ av framförhållning. Förmåga att ligga lite före i tanken och veta åt vilket håll du ska ta vid nästa ledstångsbyte.

Vit nivå: Förmåga att ligga före i tanken inför ledstångsbyten och vid kontrolltagning när kontrollen sitter vid sidan av ledstången.

Gul nivå: Förmåga att ligga före i tanken och vara beredd på vad du ska göra vid specifika tillfällen på respektive sträcka.

Orange och röd nivå: Väl utvecklad förmåga att ligga före i tanken och vara beredd på vad du ska göra vid specifika tillfällen på respektive sträcka samt för kommande sträcka.

Violett nivå: Väl utvecklad förmåga att kunna ligga före i tanken och vara beredd på vad du ska göra för flera efterföljande sträckor. Förmåga att väva in de flesta aspekter som kan komma att påverka agerandet så som bo-kontroller, varvningar och kartbyte och vara beredd på att ändra planen.

Blå och svart nivå: Väl utvecklad förmåga att alltid ligga före i tanken för flera efterföljande sträckor och vara beredd på vad du ska göra vid alla typer av tillfällen. Förmåga att med framförhållning kunna bedöma oförutsägbarheter på banan och ha en flexibel plan för att möta situationen utan någon tidsförlust.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Verktyg:
Riktning och kompassteknik
Hållpunkter och attackpunkt
Tempoväxling
Förenkling
Förlänga