Hållpunkter och attackpunkt

Orienteringsförmåga12.jpg

Hållpunkter är tydliga eller viktiga punkter eller passager som väljs ut för att göra orienteringen snabbare, enklare, säkrare och för att dela upp sträckan. Det kan vara viktiga passager på en sträcka som måste passeras eller tydliga avläsningspunkter för att underlätta positioneringen. Det är att rekommendera att alltid ha ett antal hållpunkter på en sträcka, val av specifika hållpunkter baseras på utövarens färdighet samt sträckans komplexitet.

Karta - Hållpunkter.jpg

Här ges exempel på val av hållpunkter på fyra sträckor i olika terrängtyper. Vilka hållpunkter hade du själv valt på respektive sträcka?

Attackpunkt, även kallad ”sista säkra” är den sista hållpunkten varifrån kontrollen ”attackeras”. Att hitta en tydlig och enkel punkt nära kontrollen kan vara av stort värde för att skapa möjlighet till säker och snabb orientering ända in till kontrollen.

Karta - Bild 9A.jpg
Exempel på val av hållpunkter och attackpunkt på en sträcka motsvarande orange nivå.

Karta - Bild 9B.jpg

Exempel på val av hållpunkter och attackpunkt på en sträcka motsvarande svart nivå.

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: Använda kontrollerna som hållpunkter.  

Vit nivå: Förmåga att urskilja tydliga punkter på ledstång eller synliga från ledstången under genomförande. Inget krav på att urskilja hållpunkter i förväg.

Gul nivå: Förstå vad en hållpunkt är och när och hur den bör användas. Förmåga att välja ut tydliga hållpunkter såsom ledstänger och i enklare terräng med god sikt och där planbilden dominerar.

Orange nivå: Förmåga att välja lämpliga hållpunkter i tydlig och mindre komplex terräng för att göra orienteringen säkrare och snabbare. Förmåga att använda tydlig kurvbild som hållpunkter. Förmåga att använda attackpunkter som ligger upp till 200 meter från kontrollen.

Röd nivå: Förmåga att välja och använda hållpunkter och attackpunkter till kontroller i all typer av terräng med undantag för tät skog, fysiskt krävande terrängavsnitt, otydliga detaljrika partier och områden med lågt orienteringsvärde (detaljfattig eller diffus terräng).

Violett nivå: Förmåga att välja ut och använda hållpunkter och attackpunkter även i mer komplex terräng såsom tät skog och i detaljrik och detaljfattig terräng. Förmåga att välja hållpunkt och attackpunkt utifrån kunskap om vilka terrängföremål som är tydliga i den specifika terrängtyp du befinner dig i och var kontrollen är placerad.

Blå och svart nivå: Förmåga att välja och använda hållpunkter och attackpunkter i all typ av terräng och på ett sätt som gör orienteringen både säkrare och snabbare.

Mer om hållpunkter och attackpunkt

  • Tips! Om du ska förbereda dig för tävlingar i en ny terrängtyp kan du använda Livelox för att studera kartor från tävlingar i liknande terräng. Fundera på vilka hållpunkter och attackpunkter som du skulle använda dig av på de banor du studerar.

Övningar

  • Full koll 2 (boken)

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Verktyg:
Riktning och kompassteknik
Tempoväxling
Förenkling
Förlänga
Framförhållning