Riktning och kompassteknik

Orienteringsförmåga9.jpg

Att med precision kunna ta ut en noggrann riktning är en förutsättning för att optimera din orienteringsteknik, och undvika tidsförlust såväl vid utgång från kontrollen, på sträckan och i kontrolltagningen. Du kan ta ut riktningen direkt från kartan om du har en god positioneringsförmåga, men ett bra hjälpmedel är att använda dig av är en kompass. Vissa använder kompassen enbart till att passa kartan, och använder sig av terrängen och kartan för att hålla riktningen, medan andra använder kompassen för att ta ut en ”kompasskurs”, och litar enbart på kompassen för att hålla riktningen. Det optimala är att använda en kombination av båda teknikerna. Tänk efter vad som passar dig bäst.

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: Inget krav på att kunna orientera med hjälp av kompassen.

Vit nivå: Kunna passa meridianerna mot kompassnålen. Kunna skilja på kartans norr och söder så att kartan passas rätt.

Gul nivå: Kunna passa kartan med kompassnålen. Vara medveten om norr och söder. Kunna ta ut en enkel kompassriktning för att ta sig mellan två ledstänger eller till en kontroll i terrängen.

Orange nivå: Inövad kompassteknik som används för att ta grov kompassriktning genom skogen, till kontrollen och ut från kontrollen.

Röd nivå: Medveten om sin kompassteknik. Snabbt kunna passa kartan och ta ut riktning som ett stöd vid alla kontroller. Behärska kompasstekniken för att ta riktning över längre avstånd genom skogen med högre precision. Kunna ta ut en snabb riktning vid till exempel utgången från kontrollen på kortsträckor.

Violett nivå: Väl inövad kompassteknik. Kunna ta ut en snabb och noggrann riktning på alla kontroller. Kompassteknik som möjliggör hög precision i riktningslöpning. Ha inövade rutiner för att ta ut en snabb riktning vid utgången från kontrollen.

Blå och svart nivå: Väl inövad kompassteknik. Kunna ta ut en snabb och noggrann riktning på alla kontroller. Kompassteknik som möjliggör hög precision i riktningslöpning, även över större avstånd. Ha väl inövade rutiner för att ta ut en snabb riktning vid utgången från kontrollen.

Fördjupning kompass 
Det finns olika typer av kompasser, som tumkompass, handledskompass och linjalkompass (ofta kallad ”planka”). Det  absolut vanligaste bland orienterare idag är tumkompassen, som används integrerat med ett tumgrepp på kartan. En del tumkompasser har ett vridbart kompasshus, vilket gör att det är möjligt att ta ut en riktning utan att behöva använda kartan hela tiden. Handledskompassen sitter på handleden, och används enbart till att passa kartan. Linjalkompassen har historiskt använts enbart till att ta ut kompasskurs, och hålls ofta i en annan hand än kartan. Många idag använder den dock som en tumkompass, med ett integrerat tumgrepp på kartan, men kan växla till att använda den separat när du tar ut en kompasskurs. Skillnaderna mellan de olika typerna av kompasser har med åren blivit mindre och mindre, och det handlar mer om vilken typ du känner dig bekväm med än vilken verktyg du använder dig av vid val av kompass.

Oavsett vilken kompass du använder finns det några grundläggande saker att tänka på:

  1. Håll kompassen plant. Den är tillverkad så att nålen står rätt när kompasshuset är parallellt med marken.
  2. Den röda nålen pekar mot norr. Använd nordlinjerna (ibland kallat meridianer) för att passa kartan. När kompassnålen är parallell med nordlinjerna är kartan passad.
  3. Hitta rutiner för när du tittar på kompassen. Varje gång du lämnar kontrollen eller en ledstång, eller varje gång du tittar på kartan.

Mer om riktning och kompassteknik

  • Tips! Genom anpassade övningar som i exemplen nedan kan man öva upp förmågan att ta ut rätt riktning och hålla den.
    Karta - Bild 20.jpg

Övningar:

  •  Full koll 1 (i boken och på webben)

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Verktyg:

Hållpunkter och attackpunkt
Tempoväxling
Förenkling
Förlänga
Framförhållning