Start

Vad?
Verktyg är de metoder du kan använda dig av för att göra din orientering snabbare och säkrare.

Varför? 
Rätt använda verktyg gör din orientering snabbare, säkrare och mer effektiv. Om du behärskar många verktyg väl och vet när du ska använda dem har du alltid en som passar bra att använda till att lösa det problem du ställs inför.

Hur?
Inom verktyg har vi definierat följande orienteringsfärdigheter och i kapitlet ges förklaring till varför dessa är viktiga samt att det ges inspiration på hur du kan bygga upp din verktygslåda.

  • Riktning och kompassteknik
  • Hållpunkter och attackpunkt
  • Tempoväxling
  • Förenkla
  • Förlänga
  • Framförhållning

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Verktyg:
Riktning och kompassteknik
Hållpunkter och attackpunkt
Tempoväxling
Förenkling
Förlänga
Framförhållning