Tempoväxling

Orienteringsförmåga10.jpg

Att tempoväxla handlar om att anpassa ditt löptempo efter orienteringens svårighetsgrad i kombination med hur säker du är i din positionering. Genom att se var på banan du kan slappna av i orienteringen och fokusera på löpningen, och se var du eventuellt behöver sakta ner löpmässigt för att hänga med i orienteringen kan du både optimera din tidsåtgång på banan, och minimera risken för misstag.Karta - Bild 10.jpg

Ett exempel på en sträcka som delats upp utifrån lämpliga tempoväxlingar. I partierna A1, A2 och A3 lämpar det sig att hålla et högt tempo. Vid övergångarna till partierna B1 och B2 lämpar det sig att sänka tempot inledningsvis och i B3 att hålla ett lägre tempo från att stigen lämnas fram till kontrollföremålet siktats.

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: Ha förmågan att ta det lugnare vid kontroller och ledstångskorsningar samt kunna öka tempot vid löpning på rätt ledstång.

Vit nivå: Ökad färdighet i att anpassa farten efter banans svårighet. Kunna använda ett lägre löptempo för säker kartläsning som komplement till att stå stilla och läsa kartan.

Gul nivå: Ökad färdighet i att anpassa farten efter banans svårighet. Kunna dela upp sträckorna i flera olika delar som kan springas med olika hastigheter.

Orange och röd nivå: Kunna använda tempoväxling som ett sätt att hantera olika verktyg och strategier, till exempel att använda tempoväxling som lösning på ett svårt parti.

Violett nivå: Ha tempoväxling som ett naturligt verktyg att ta till vid planering och genomförande av banor. Ha flera olika hastighetsnivåer och i förväg förutse när och hur ett tempo skall anpassas efter terrängen.

Blå och svart nivå: Ha tempoväxling som ett naturligt verktyg att ta till vid planering och genomförande av banor. Ha flera olika hastighetsnivåer och i förväg förutse när och hur ett tempo skall anpassas efter terrängen. Kunna använda tempoväxling för att disponera krafterna vid tävling i kuperad terräng eller på annat sätt fysiskt krävande banor.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Verktyg:
Riktning och kompassteknik
Hållpunkter och attackpunkt
Förenkling
Förlänga
Framförhållning