Skapa glädje

Positiv förstärkning är när vi får ut något positivt av det vi gör. Det kan vara att orienteringen i sig är rolig, känslan efter ett träningspass, att se sin egen utveckling eller den härliga känslan av att höra till en grupp man tycker om.

Det finns många orsaker till att idrotta. En förutsättning för att vi ska fortsätta med vilken aktivitet som helst över tid är att det ska ge något tillbaka.

Inom inlärningspsykologin pratar man om positiv och negativ förstärkning. Positiv förstärkning är när vi får ut något vi upplever som positivt av det vi gör. Vad som är positiva förstärkare kopplat till träning kan vara olika från person till person. Att fundera över vad det är som man själv tycker om och försöka få in mer av det är därför ett enkelt sätt att själv öka glädjen och motivationen.

Att tänka tillbaka på vad det är som gjorde att man tyckte om orientering från början kan vara bra att reflektera över för att återknyta till det som var roligt och viktigt på riktigt. Det finns en risk att allvaret tar över i en idrottssatsning och att man förlorar kontakten med det som från början var de positiva. Det kan jämföras med att ha ett uppriktigt intresse för till exempel fotografering och sedan starta ett eget företag som fotograf. När mer och mer fokus riktas mot att få kunder är det ibland lätt att glömma bort vad det var som man älskade med aktiviteten från början.

Viktiga bidrag till glädje i idrotten är:

Inre motivation

Att drivas av inre motivation har kopplats samman med både bättre hälsa, prestation och mer glädje. Inre motivationen bygger på att behoven av autonomi, kompetens och tillhörighet tillgodoses.

Du kan läsa mer om det på föregående sida.

Flow

Flow definieras som känslan av att allt flyter. Det skapas av en balans mellan utmaning och kompetens. Vi mår ofta bra när vi utvecklas som människor och får använda våra förmågor aktivt. En del i flow är att glädjen man får ut av upplevelsen kommer efteråt och att hitta en balans mellan utmaning och kompetens som gör att man kan ”hämta ut” känslor av glädje och tillfredställelse efteråt.

Ett exempel är en klättrare som friklättrar en svår led. Om klättraren skulle stanna upp och vara glad under själva klättringen skulle hen kanske tappa fokus och ramla ner. Känslan av glädje kommer dock när hen sedan kommer upp till toppen och fått använda all sin kunskap i en situation som balanserar utmaning och kompetens.

Inom orienteringen kan vi få en för lätt bana där de orienteringstekniska utmaningarna inte är tillräckligt höga för att fånga vår koncentration och vårt engagemang. Om banan är för svår känner vi oss otillräckliga och tappar intresset. Flowet, och efterföljande glädjen, kan därför styras med hjälp av svårighetsgrad på träningarna.

Positiva känslor

Att må bra i det vi gör och utmana oss själva med nyfikenhet och engagemang kan leda till att vi kan fortsätta utvecklas som orienterare hela livet. Att det positiva överväger det negativa bidrar till att bygga en grund för att vilja och orka med den träning som en eventuell framtida elitsatsning kräver.

Negativa känslor som nervositet hjälper till att fokusera uppmärksamheten på specifika saker som utmanar oss och kan leda till ökad skärpa och koncentration. För att sedan må bra över tid, reflektera över våra upplevelser och använda vår kreativitet och problemlösningsförmåga spelar glädje och positiva upplevelser över lag en viktig roll. Då elitidrott kan skapa press och nervositet är det extra viktigt att skapa en bra miljö med positiva upplevelser.

Broaden and build är en teori inom psykologin som beskriver hur positiva känslor som glädje, intresse och kärlek kan bidra till hur vi utvecklar våra förmågor.

Ma_bra_Skapa_gladje.jpg

Positiva känslor skapar en uppåtgående spiral där vi har större chans att upptäcka möjligheter och se lösningar på olika problem. Som exempel kan skratt och att bara göra kul saker med sina vänner eller träningskompisar vara till stor hjälp för att få bort eller få en paus från kvarhängande negativa känslor av besvikelse eller ledsenhet. Samtidigt som en bredare uppmärksamhet som en följd av positiva upplevelser är bra för att få perspektiv. Det är därför viktigt att vara i en miljö där man har kul, mår bra och utvecklas.

En sårbarhet när en idrottssatsning blir mer och mer på allvar är att de aktiviteter som tidigare varit en källa för glädje och återhämtning prioriteras bort. Det finns en risk att ta allt så allvarligt att glädjen för idrotten glöms bort trots att den kan bidra med kreativitet och återhämtning. Därför kan det vara bra att återknyta till det som var roligt och givande med idrotten från början och återinföra liknande aktiviteter.

Känslor smittar

En bra klubbanda kan bidra till många positiva känslor och upplevelser. I gruppsykologin beskrivs ett fenomen som brukar kallas innegrupp kontra utanförgrupp. Om vi är med i en klubb så smittar känslor omvänt inom gruppen och utanför den. Om klubben är på tävling och har kul tillsammans så förstärks de positiva känslorna inom gruppen av att man är glad tillsammans. Intressant nog så har man sett att känslorna kan smitta omvänt utanför gruppen. Visar det egna klubblaget glädje kan det leda till att de andra lagen känner lite mindre positiva känslor. Detta har man uppmärksammat till exempel inom handboll och fotboll. Dessa grupprocesser kan vara en bidragande orsak till att lag med lite sämre spelarmaterial kan prestera bra i till exempel mästerskap och cuper.

Goda värderingar skapar glädje

Dr. Russ Harris använder en kompass som metafor för värderingar och menar att det vi vill stå för som människor kan vara en stark kraft för att må bra. Om du vet vad du vill stå för som orienterare, idrottare och person kan detta vara din kompass. Ett värde i form av en kompassriktning är något du kan gå efter hela livet medan ett mål är något du kan bocka av på en lista. Oavsett vad som händer kan du alltså alltid känna att du är på rätt väg.

Om en av dina värderingar är att du är nyfiken på hur bra du kan bli inom orienteringen är detta något som kan utvecklas hela livet. Medan ett mål som att ”vinna SM” går att pricka av på en lista. Att arbeta utifrån att nå sina mål men samtidigt ha koll på sina värderingar är ofta bra i en satsning.

Ett annat exempel är att orienteringen i sig bygger mycket på fair play. Att man inte beträder avgränsade områden eller för vidare information om banan till löpare som startar senare bör vara självklart för alla. Att känna att man agerar rätt utifrån fair play och utifrån hur man vill vara som person skapar man förutsättningar att må bra.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Glädje i idrotten:
Behåll glädjen