Att våga prata och ta hjälp

Det har funnits förutfattade meningar om att man kan förvärra psykisk ohälsa genom att prata om den. Det är fel. Att man vågar prata öppet om psykisk ohälsa minskar stigmat och kan skapa en tillåtande och stöttande miljö där det är ok att söka hjälp. Att någon med uppriktig omsorg frågar hur det är kan vara ett avgörande steg för att ta tag i problem kopplade till psykisk ohälsa.

Det bästa rådet är alltså att våga prata. Att skapa en tillåtande miljö i föreningen, med sina kompisar och tränaren har visat sig vara en viktig faktor för att man ska våga söka hjälp.

Om man drabbas av psykisk ohälsa är det av stort värde att få snabb hjälp och behandling för att minimera skadan.

När man söker professionell hjälp, se till att personen har en gedigen utbildning och erfarenhet oavsett om det rör sig om hjälp i prestationshöjande syfte eller för behandling av psykisk ohälsa. Fel personer och fel behandling kan förvärra tillståndet och idrottaren kan fara illa.

Här är sammanfattning som Riksidrottsförbundet (RF) gjort över rådgivare att ta hjälp av och vilken utbildning och kompetens de har.

Idrottspsykologisk rådgivare
Minst tre års teoretisk högskole-eller universitetsutbildning i idrottspsykologi eller psykologi tillsammans med kurs/utbildning där det ingår praktiskt arbete under handledning.

Grundutbildad KBT (kognitiv beteendeterapi)-terapeut
Den som har en högskoleutbildning i psykologi, sociologi, pedagogik eller psykiatri eller motsvarande kan också läsa en tvåårig utbildning (på halvfart) till psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. RF i samverkan med GIH arrangerar en utbildning med inriktning mot elitidrott.

Legitimerad psykolog 
Legitimerade psykologer går en fem år lång utbildning med ytterligare ett års praktiktjänstgöring. De har legitimation och kan bli granskade av Socialstyrelsen. Umeå Universitet arrangerar en utbildning till legitimerad psykolog med idrottsinriktning.

Legitimerad psykoterapeut (KBT)
Den som har psykologexamen, läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen eller annan motsvarande utbildning på minst 180 högskolepoäng samt är grundutbildad psykoterapeut (KBT) kan läsa till legitimerad psykoterapeut, vilket innebär tre års studier på halvfart. 

Läs mer på RF:s webbplats om idrottspsykologi

Följande två landstingsbundna mottagningar i Stockholm och Malmö är specialiserade på att behandla psykisk ohälsa inom elitidrotten.

Riddargatan Stockholm

Triangeln Malmö

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Hantera psykisk ohälsa:

Former av psykisk ohälsa