Helheten

Vad som hjälper en specifik person att återhämta sig är individuellt. Därför är det svårt att komma med konkreta råd. För en elitidrottare med en hög träningsmängd handlar mycket om att skapa möjligheter för högkvalitativ återhämtning mellan passen för att få ut så mycket som möjligt av sin investering.

pussel.jpg

Det är däremot inte självklart att en total investering enbart i sin idrott är framgångsreceptet. En alltför ensidig idrottsidentitet där hela livet kretsar kring satsningen kan medföra en sårbarhet. Som exempelvis vid skador eller vid perioder med mindre träning, om orienteraren inte har något annat viktigt att luta sig tillbaka till. Att ha flera ”ägg i sitt bo” och något annat att utveckla och falla tillbaka på kan därför många gånger vara hjälpsamt.

En viktig återhämtningsstrategi inom organisationspsykologin som kan vara viktig även inom idrotten är förmågan till frånkoppling. Att i vissa stunder kunna släppa alla tankar på träning och prestation och bara vara. För vissa är det därför en stor styrka att spendera tid med ett arbete eller ha en familj där man fyller en annan roll än den som elitidrottare.

Man har även sett att de egenskaper man lär sig inom ett område i livet kan ha positiva effekter och ”spilla över” även inom andra områden. Om vi har lärt oss att hårt och målmedvetet arbete ger resultat inom idrotten kan det även vara till nytta i arbetslivet och tvärt om. Har vi tröstat ett ledset barn för att en uppgift i skolan kändes väldigt svår kan vi lära oss hur vi kan ta hand om oss själva när det är tungt och vad vi behöver för stöd och hjälp.

Att ta en paus från idrottandet en period för att hitta motivation och riktning behöver inte vara negativt. Att det finns flera vägar tillbaka och att vara en del av klubbgemenskapen kan leda till att en orienteringssatsning kan ske lite senare i livet och ändå bli väldigt framgångsrik. 

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Helhet, livspussel och balans:
Stress
Orienteringssäsongen
Stressad, trött övertränad eller sömnig?