Stress

Att träna har i sig en stressreducerande effekt som gör att vi mår bra, har lättare att slappna av och koncentrera oss. Samtidigt ökar behovet av bra återhämtning när vi ökar mängden och intensiteten i träningen. Därför skapar träningsbelastning och livssituation en balansakt där förmågan att styra sig själv och sin träning på ett effektivt sätt är avgörande. Stora riskfaktorer för idrottsrelaterad utbrändhet är en hög träningsbelastning i kombination med stora mängder psykosocial stress. 

En idrottssatsning pågår inte i ett vakuum. Relationer, jobb, ekonomi, tankar på framtiden och oförutsägbara händelser kan ha en stor påverkan på vårt mående och vårt återhämtningsbehov. I psykosociala faktorer runt en idrottssatsning ingår allt från boende, ekonomi, jobb eller studier, relationer och familjeliv.

Kate Goodger har i sin forskning beskrivit ett stressperspektiv på idrottsrelaterad utbrändhet som en konsekvens av hård träning i kombination av bristande återhämtning. Detta är en förenklad modell av hennes sammanställning:

Ma_bra_Stress2.jpg

Personlighet står för mer fasta drag och genetiska sårbarheter som vi har med oss in i livet. Detta i kombination med den fysiska belastningen och den generella stressen i livet skapar ett behov av återhämtning. Coping står för de strategier vi använder för att hantera olika utmaningar i livet. Dessa strategier kan vara mer eller mindre effektiva. Att reflektera över den totala belastningen och återhämtningen i livet kan därför vara avgörande för att må bra och utveckla sin prestation över tid. En viktig del är att livet och träningsupplägg förändras vilket leder till att reflektion och en kontinuerlig anpassning ofta är nödvändig för att få ut så mycket som möjligt av sin träning.  Att lära sig tolka kroppens signaler är här en viktig del i att kunna fatta kloka beslut.

Vad stressar oss?

Saker som vi inte väntat oss och som är utanför vår kontroll stressar oss, till exempel under en tävling. Mer om strategier om hur vi kan bemöta stressiga tankar och känslor under ett lopp kan du läsa om i kapitlet optimala strategier under loppet. Men vår återhämtning påverkas även av hur vi har det generellt i livet, både under och utanför träningen.

Så gott som alla stressmodeller beskriver en obalans.

Ma_bra_Stress3.jpg

Förutom individuella faktorer som personlighet och vilka strategier vi lärt oss använda för att bemöta stress som orienterare och i livet i allmänhet spelar situationen och sammanhang en viktig roll. Situationsfaktorer är till exempel vilken miljö vi befinner oss i. Stress kan uppstå på en arbetsplats eller när vi upplever en obalans mellan krav och förmåga eller när vi känner att vi investerat mycket i ett projekt eller tävlingssatsning men får mindre tillbaka än vad vi väntar oss. Det har då uppstått en obalans mellan vår upplevda förmåga och de krav som ställs på oss eller en obalans mellan vår upplevda ansträngning och det vi får tillbaka. För att må bra i livet och orka med en satsning på sin idrott som tar kraft och energi kan ett viktigt steg därför vara att se över sin vardag och reflektera över om man har bra förutsättningar för återhämtning ur ett stressperspektiv.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Helhet, livspussel och balans:
Helheten
Orienteringssäsongen
Stressad, trött övertränad eller sömnig?