Självförtroende

Situationsspecifikt självförtroende handlar om vår tilltro att prestera i ett specifikt sammanhang, exempelvis orientering.

självförtroende.jpg

Det har visat sig att självförtroende påverkar vår motivation, våra känslor och hur vi agerar. Inom orienteringen kan självförtroendet i olika situationer påverka målsättningar, hur mycket vi utmanar oss själva och vilka strategier vi använder. Om vi har ett lågt självförtroende kan det göra att vi väljer uppgifter som inte utmanar oss, att vi anstränger oss mindre och ger upp snabbare.

Vår största källa till självförtroende är egna erfarenheter av att lyckas. Om vår träning och våra utmaningar inom orientering är på en nivå som är utmanande men samtidigt realistiska ökar självförtroendet. Delmål kan här vara ett viktigt verktyg för att öka tilltron till vad man klarar av. Om det är första gången vi sprunger en bana i D21 och det gick bra så har vi ett större självförtroende nästa gång. Om vi inte lyckas kan det situationsspecifika självförtroendet vara som bortblåst, men kan byggas upp med nya erfarenheter. Ett bra sätt att göra detta är att använda delmål och utvärdera arbetet för att se sina framsteg.

En annan källa till självförtroende är att se någon annan som vi bedömmer vara ganska lika oss själva lyckas. Det kallas modelering och kan hjälpa till att ge perspektiv på hur långt vår förmåga kan räcka i olika sammanhang.

Att någon som vi har förtroende för säger att de tror på oss och att vi har det som krävs kan också höja självförtroendet. En form av social övertalning. Viktigt är dock att du inte behöver ha ett bra självförtroende hela tiden för att bli bra i orientering. Det är något som kan skifta. Framgång skapar högre självförtroende och motgång sänker det. Då den starkaste källan till situationsspecifikt självförtroende är tidigare erfarenheter av att lyckas är det ofta hjälpsamt att reflektera, sätta delmål och skapa förutsättnignar för nya positiva erfarenheter.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Motivation:
Inre motivation
Att sätta upp mål