Start

VAD?
Inre motivation är en drivkraft som bygger på äkta glädje, nyfikenhet och egen vilja att prestera och utvecklas.  

VARFÖR?  
Forskning visar att en hög inre motivation bidrar till både prestation och välmående.  

HUR?  
Genom att jobba med inre motivation kan vi förbättra vår prestation. Genom kunskap om målinriktning och hur vi definierar framgång kan vi få kunskap att undvika en del fällor på vägen. Slutligen kan vi genom förståelse för hur självförtroende fungerar långsiktigt arbeta med att bygga upp tilltron till vår egen förmåga.  

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Motivation:
Inre motivation
Att sätta upp mål
Självförtroende