Start

VAD?
WHO definierar hälsa som ett tillstånd av ”fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.”  

VARFÖR?
Att vara hel och frisk över tid är de viktigaste faktorerna för att nå idrottslig framgång. Att vara i en miljö med bra förutsättningar för att må bra bidrar till ett långsiktigt engagemang i sin idrott, oavsett om det rör en elitsatsning eller på motionsnivå.  

HUR? 
Genom att skapa bra miljöer för idrottande och utveckling som även tar hänsyn till individuella behov som att balansera det övriga livet med en satsning på idrotten.