Springa fort

Med springa fort menas den fysiska förmågan att kunna hålla en hög fart över tid, vilket för en orienterare innebär mellan 15 och 120 minuter. Att springa fort och länge, och i olika terrängtyper, är en avgörande faktor för att kunna prestera i orientering.