Koordination

Med god koordination menas förmågan att samordna kroppsrörelser så att kroppen under full kontroll kan utföra den rörelse som är önskvärd. Detta skapar en mer effektiv rörelse.