Start

VAD?
Med god koordination menas förmågan att samordna kroppsrörelser så att kroppen under full kontroll kan utföra den rörelse som är önskvärd. En god koordination uppkommer av att nervsystemet och musklerna fungerar med ett bra samspel eller samarbete. Detta skapar en mer effektiv rörelse.

VARFÖR?
Att springa i obanad och varierad terräng är koordinationstekniskt krävande. En orienterare i skog vet inte till fullo hur nästa steg ska utföras eller vad som väntar några meter fram. En god koordination mellan ben och överkropp ökar möjligheterna att hålla full fart i alla terrängtyper samt att göra det på ett effektivt, energisnålt sätt.

HUR?
Att träna löpskolning är ett effektivt sätt för löpare och orienterare att utveckla sin koordinationsförmåga och kroppskontroll. Med hjälp av löpskolning tränas rörelser som är översättningsbara och användbara i orienteringen, samtidigt som de är mer utmanande än vanlig löp- och orienteringsträning. Löpskolning tränar alltså, förutom ett effektivt löpsteg, även koordinationen. En bra form av koordinationsträning är att springa i hög fart i olika terrängtyper, vilket sätter kroppskontrollen på prov i hög grad.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Koordination:
Former av koordinationsträning
Testa din koordination
Koordinationsövningar