Testa din koordination

Ett sätt att testa sin koordination och därmed kunna mäta hur koordinationsförmågan och kroppskontrollen utvecklas är att genomföra hoppfemman eller en modifierad variant av densamma, ett hopptest som utförs på tid.

Hoppfemman går ut på att så snabbt som möjligt hoppa på de olika rutorna i nummerordning, antingen jämfota eller på ett ben. I det modifierade testet ska jämfota/enbenshopp göras så snabbt som möjligt från mitten-rutan fram och tillbaka till varje sidoruta i korrekt nummerordning. I båda testen ska totalt fem varv genomföras, och testledaren mäter tiden från start till mål. Vid fel kan testet antingen avbrytas, underkännas och registreras som felaktigt, eller så kan tidstillägg göras. Testet genomförs jämfota samt på både höger och vänster, med två försök vardera. Genom att jämföra tid på de två testerna och mellan höger/vänster/jämfota så kan koordinationsförmågan utvärderas över tid. Gör gärna även dessa test åt båda hållen, det vill säga både höger- och vänstervarv.

Springa_fort_Koordination.jpg

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Koordination:
Former av koordinationsträning
Koordinationsövningar