Rörlighet

I detta kapitel kommer vi att gå igenom de muskelgrupper som är viktigast för orienterare att ha en god rörlighet i, samt vissa övningar som kan vara till hjälp för detta.