Rörlighet för orienterare

För orienterare finns det en avgörande faktor att vara uppmärksam på; att löpsteget och löprörelsen kan tas ut ordentligt i alla farter. Detta ska kunna utföras utan tydliga eller kännbara tecken på stramhet. För många kan regelbunden rörelse med fulla rörelseutslag ge tillräcklig rörlighetsträning, men för vissa kan specifik rörlighetsträning vara nödvändig.

Rörlighet.jpg

Att ha en god rörlighet är viktigt både ur ett skadepreventivt förhållningssätt, för att kunna springa och utföra rörelser med full effekt och för att kunna springa med ett rörelsemönster som är så ekonomiskt och energisparande som möjligt.

För många orienterare och löpare bör en viss mängd rörlighetsträning inkluderas i träningsplaneringen, då en viss rörlighet krävs för att kunna ta ut löpsteget och springa med en god löpteknik, särskilt vid högre hastigheter. Exempelvis kan ett par övningar inkluderas i uppvärmning eller nedvarvning då man helst inte ska påfresta en helt kall muskel eller sena. Det tycks behövas en ”lagom” rörlighet, där både ett fullgott rörelseutslag är viktigt, men också förmågan att kunna utnyttja den elastiska energin i senor och muskulatur. En viss styvhet i muskeln tycks vara positivt för löpekonomin, då en icke-flexibel muskel ökar förmågan att utnyttja gummibandseffekten där energi lagras vid den excentriska fasen för att sedan utnyttjas i den koncentriska fasen och därmed spara energi.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Rörlighet:
Rörlighetsträning för vem?
Rörlighetsövningar