Start

VAD
Med rörlighet menas förmågan att ta ut rörelse i kroppens leder, inklusive muskulatur, senor och ledband. Rörlighetsträning innebär alltså den träning som syftar till att antingen bibehålla eller utveckla rörligheten, så att fullständiga rörelser kan tas ut i de leder som krävs.

VARFÖR
Orienterare behöver inte ha en överdriven rörlighet, men för att kunna ta ut ett fullgott och effektivt löpsteg krävs god rörlighet. God rörlighet är också viktigt för inte riskera minskad funktionalitet - inskränkt rörlighet kan bidra till snedbelastningar och skadeproblematik.

HUR
För att förbättra sin rörlighet finns i grunden två sätt, att träna statiskt eller dynamiskt. Den klassiska stretchingen är en statisk rörlighetsträning, där muskulatur och senor sträcks ut i ett ytterläge under ett visst antal sekunder, medan den dynamiska rörlighetsträningen går ut på att öka rörligheten genom aktiva rörelser.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Rörlighet:
Rörlighetsträning för vem?
Rörlighet för orienterare
Rörlighetsövningar