Start

VAD?
Orientering är en utmanande konditionsidrott som ställer höga krav på den fysiska förmågan. Du ska kunna springa snabbt på en stadssprint men samtidigt kunna hålla en hög intensitet vid en krävande långdistans. Du ska också kunna springa fort i olika typer av terräng med varierande underlag och kupering.

VARFÖR?
Den fysiska förmågan, att kunna springa fort under lång tid, är centralt för att bli en bra orienterare.

HUR?
För att bli uthållig krävs hög syreupptagningsförmåga, god löpekonomi, hög nyttjandegrad samt en god styrka. För att kunna utveckla sig till att bli uthållig och springa fort i olika terrängtyper gäller det att se helheten i sin träning och att individualisera den då alla har olika förutsättningar. Det är också viktigt att träna varierat och hitta en balans i träningen som utvecklar alla områden.

I detta avsnitt ingår allt ifrån grundläggande fysiologi som förklarar vad som gör dig uthålligare, starkare, mer rörlig och får bättre koordination till tips och förslag på övningar som syftar till att förbättra dig.

Det finns också ett avsnitt – Träning för olika åldrar – som syftar till att anpassa den fysiska träningen till åldern, eller mer korrekt till utvecklingsmognaden. Det är viktigt för att göra träningen hållbar, få rätt utveckling och inte bli skadad på vägen.

Förutom de fysiska träningspassen är det viktigt att tänka på hur du planerar din träning, ditt generella välmående, återhämtning och hur du kan tänka i olika delar av ditt idrottande. Detta kan du läsa mer om i dessa avsnitt:

  • Träningsplanering och analys
  • Frisk+
  • Må bra
  • Tänka rätt