Träning för barn och ungdomar

I detta kapitel diskuteras vad som kan vara viktigt att tänka på gällande träning för barn och ungdomar, i förhållande till utvecklingen från barn till vuxen. Barn är inga små vuxna, och därför behöver deras träning anpassas efter ålder eller rättare sagt mognadsgrad.