Barnets utveckling

Att träna från nybörjarnivå till elitnivå

För att nå elitnivå i en idrott pratas det om att det krävs 10 000 träningstimmar, eller 8-10 år, vilket motsvarar en daglig träningsdos på tre timmar. Många gånger när barn börjar idrotta tas ett kortsiktigt perspektiv på träning och prestation där det ska synas resultat så snabbt som möjligt. För att nå elitnivå krävs dock ett mer långsiktigt tänk och engagemang, där olika perioder under uppväxten är mer eller mindre lämpliga för viss träning. Likaså innebär olika steg i ett barns utveckling olika möjligheter för barnet att utveckla specifika färdigheter. Det viktigaste då ett barn börjar idrotta och utföra träningspass är att dessa genomförs utifrån de villkor och den nivå som passar individen.

Barn är inte små vuxna!

Därför ska de inte heller tränas som små vuxna.

I barn och ungdomars utveckling finns två saker att ta hänsyn till:

Skillnad mellan killars och tjejers utveckling.

 • Tjejer når puberteten i genomsnitt två år före killar.

Skillnaden mellan biologisk och kronologisk ålder.

 • Biologisk ålder – hur långt ett barn har kommit i mognadsprocessen.
 • Kronologisk ålder – den faktiskt fyllda åldern i år och månader.
 • Det kan skilja ± 2 år i ålder beroende på när tillväxtspurten inträffar.
 • Det är viktigt att styra träningen utifrån den biologiska åldern istället för den kronologiska åldern för att anpassa träningen till mognadsprocessen.

Motorisk utveckling

Under uppväxten pågår hela tiden en motorisk utveckling, där det är ett växelspel mellan den muskulära tillväxten och utvecklingen av nervsystemet. Därför kan en muskulärt stark individ uppleva problem att utföra en övning som är mer beroende av ett välutvecklat nervsystem. Likaså kan en övning som kräver mer styrka vara svår att utföra om nervsystemet är mer utvecklat än den muskulära tillväxten.

I den motoriska utvecklingen tar vi hänsyn till grov- och finmotorik, där de grovmotoriska rörelserna utvecklas först medan de finmotoriska färdigheterna tar längre tid och utvecklas senare. Att springa är ett exempel på en grovmotorisk rörelse där stora muskler/muskelgrupper arbetar, medan vicka på tårna klassas som finmotorisk där mindre muskler/muskelgrupper aktiveras.

Träna för framtiden

Barn tränar inte för att prestera på topp från start utan för att utvecklas med tiden. För barn är det viktigt att skapa en allsidig fysisk grund att stå på, för att skapa goda förutsättningar för sitt framtida idrottande. Detta är viktigt både för att kunna bli en duktig orienterare, men också för andra eventuella idrottsaktiviteter. Barn ska introduceras och ges möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i samtliga fysiska delar:

 • Kondition och uthållighet
 • Styrka
 • Rörlighet
 • Koordination
 • Snabbhet och spänst

Det är viktigt att ha kunskap om vid vilka åldrar som barn och ungdomar är mer eller mindre mottagliga för att kunna ta till sig olika typer av träning. Det gäller helt enkelt att prioritera rätt träning vid rätt tidpunkt. Träning bör därför inte planeras som för en vuxen individ.

Long-Term Athlete Development (LTAD) Model

Att specificera exakt när barn bör introduceras till organiserade idrottsaktiviteter är i stort sett omöjligt då alla barn utvecklas olika och i olika takt. Mognad och beredskap inför olika aktiviteter kan inträffa vid väldigt varierande tidpunkter för olika individer. Det finns dock vissa generella riktlinjer över beredskap och när olika aktiviteter bör introduceras för barn och ungdomar.

Modellen Long-Term Athlete Development visar en åldersbetingad progression av aktiviteter med syfte att optimera kompetensutveckling och fysiska färdigheter. Modellen beskrivs antingen med sex eller sju steg, där det första steget inte alltid tas med; den aktiva starten bestående huvudsakligen av lek. De olika stegen innehåller olika målsättningar och aktiviteter som kan vara lämpliga att utgå ifrån vid träning för barn och ungdomar. I tabellen nedanför beskrivs kortfattat de sju olika stegen.

Steg 1: Aktiv start
Ålder: Killar < 6 år, tjejer < 6 år

 • Betonas av lek, utforskning och glädje i att bemästra grundläggande rörelser
 • Detta kan utspelas i strukturerad/ostrukturerad lek
 • Syfte: utveckla grundläggande motoriska färdigheter, få ett fysiskt förtroende och etablera glädje kopplat till rörelse

Steg 2: FUNdamentals: Grunden
Ålder: Killar 6-9 år, tjejer 6-8 år

 • Fortsätta utveckla grundläggande motoriska färdigheter
 • Särskilt fokus på smidighet, balans och koordination
 • Det viktigaste är fortfarande glädje, tävlande bör introduceras minimalt

Steg 3. Att lära sig träna
Ålder. Killare 6-12 år, tjejer 8-11 år

 • Utveckla grundläggande idrottsliga färdigheter
 • Betoningen bör fortfarande vara på att erhålla en bred rörelseförmåga

Steg 4: Träna för att träna
Ålder: Killar 12-16 år, tjejer 11-15 år

 • Vid denna ålder är mognaden god för en större ökning av träningen tack vare barns/ungdomars fysiologiska respons
 • Fortsätta utveckla de idrottsspecifika färdigheterna och mer avancerad taktik
 • Bygga upp den aeroba grunden och bygga styrka mot slutet av fasen (Bygga upp ”motorn”)

Steg 5: Träna för att tävla
Ålder: Killar 16-18 år, tjejer 15-17 år

 • Optimera den fysiska förberedelsen, samt de idrotts-, individuella- och positionsspecifika färdigheterna
 • Idrottarna kan nu antingen välja att specialisera sig i en idrott och utveckla sin nivå eller fortsätta på motionsnivå och kliva direkt in i steg 7

Steg 6: Träna för att vinna
Ålder: Killar > 18 år, tjejer > 17 år

 • Maximera ovanstående färdigheter
 • Detta steg är för elitinriktade idrottare som vill bedriva intensiv träning för att nå målsättningar i tävlingsidrott

Steg 7: Aktiv genom livet

 • Detta steg kan unga idrottare kliva in i så fort de blir fysiskt kunniga
 • Målet är att idrottare vid detta steg ska ha grundläggande färdigheter, förtroende och kunskap att hålla sig aktiva resten av livet genom varierande fysiska aktiviteter

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Träning för barn och ungdomar:
Träning för olika åldrar
Styrketräning för barn och ungdomar