Start

Barn ska genom träning i de yngre åldrarna få en allsidig fysisk grund, det är det stora målet. Vi vet att barns utveckling kan se väldigt olika ut och att träningen därför bör utföras individanpassat.

HUR
Orientering är en idrott för alla åldrar, från barnsben till mycket höga åldrar. Hur man kan och bör träna skiljer sig förstås markant genom åren. Som tränare och som aktiv är det därför viktigt att tänka på både den biologiska och kronologiska åldern, tidigare erfarenhet, fysisk nivå och grundkunskaper då träningen planeras.

VARFÖR
När barn börjar idrotta är det inte den faktiska prestationen just där och då som bör vara i fokus, utan att bygga upp en grund av olika färdigheter inför framtiden.

HUR
Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid träning för barn och ungdomar. Att utveckla en grundmotorik är viktigt för det framtida idrottandet. Under ett barns uppväxt finns det också olika perioder som är mer eller mindre lämpliga för olika typer av träning.

I detta kapitel diskuteras vad som kan vara viktigt att tänka på gällande träning för barn och ungdomar, i förhållande till utvecklingen från barn till vuxen. Barn är inga små vuxna, och därför behöver deras träning anpassas efter ålder eller rättare sagt mognadsgrad.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Träning för barn och ungdomar:
Barnets utveckling
Träning för olika åldrar
Styrketräning för barn och ungdomar