Träning för olika åldrar

Det absolut viktigaste vid träning för barn och ungdomar är att den genomförs på varje individs nivå och villkor. Träning ska vara kul!

Att tänka på vid utformning av träning för barn och ungdomar

 • Träningen bör vara varierande och allsidig för att utveckla grundläggande motoriska och fysiska färdigheter.
 • En viss del av träningen kan vara idrottsspecifik, men grundträning och allsidighet är viktigare vid yngre åldrar.
 • Hänsyn bör tas till skillnaden mellan biologisk och kronologisk ålder.
 • Träningen bör vara individanpassad då barn växer, mognar och utvecklas i olika takt (se till fysisk-, kognitiv- och social utveckling).
 • Anpassa träningen kontinuerligt – mycket händer med barn under deras uppväxt!
 • Se till barnets träningsålder – hur mycket förberedande träning har barnet gjort, vilka grunder har byggts upp (tränat för att kunna träna)?

Den fysiska träningen för de yngre orienterarna

En vuxen orienterares mål när det gäller löpförmågan är att ha en hög aerob kapacitet kombinerat med en hög verkningsgrad. Det finns flera faktorer som påverkar den fysiska förmågan som därmed är intressanta att tänka på vid planering av träning redan från barn- och ungdomsålder:

 • Hållfasthet och träningstolerans
 • Rörlighet och smidighet
 • Kapillärtäthet och förbränningsförmåga
 • Musklers blodgenomströmning
 • Korttidsåterhämtning
 • Bränslesnålhet och löpteknik
 • Effekt och styrka
 • Anaerob kapacitet

Hållfasthet, träningstolerans, snabbhet, löpteknik och allmänstyrka kan med fördel tränas från tidig ålder, men övriga parametrar bör introduceras senare under ungdoms- och junioråldern. Med barn menas här upp till cirka 13 år och ungdom cirka 13-16 år, men som tidigare nämnts så bör den biologiska åldern tas i beaktande utöver den kronologiska åldern.

Här kan ni läsa mer om träning för olika åldrar.

Läs mer i andra bra material

Orientera för att ha kul (SISU Idrottsböcker)

Orientera för att lära sig träna (SISU Idrottsböcker)

Orientera för att tävla (SISU Idrottsböcker)

Källor till detta kapitel:

 • Larsen, F. & Mattsson, M. (2013). Kondition och uthållighet – För träning, tävling och hälsa. Stockholm: SISU Idrottsböcker.
 • Vealey, R.S. & Chase, M.A. (2016). Best Practice for Youth Sport. Human Kinetics.
 • Kenney, W.L., Costill, D.L. & Wilmore, J.H. (2012). Physiology of sport and exercise. 5th ed. Leeds: Human Kinetics.
 • Orientera för att ha kul: att träna upp till 13 år. 1. uppl. (2011). Stockholm: SISU idrottsböcker
 • Orientera för att lära sig träna: att träna 13-16 år. 1. uppl. (2011). Stockholm: SISU idrottsböcker
 • Orientera för att tävla: att träna och tävla från 17 år. (2014). 1. Uppl. Stockholm: SISU idrottsböcker
 • Tonkonogi, M. & Bellardini, H. (2012). Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. Stockholm. SISU Idrottsböcker

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Träning för barn och ungdomar:
Barnets utveckling
Styrketräning för barn och ungdomar