Start

VAD?
Orientering är en utmanande konditionsidrott som ställer höga krav på den fysiska förmågan. Du ska kunna springa snabbt på en stadssprint men samtidigt kunna hålla en hög intensitet vid en krävande långdistans. Du ska också kunna springa fort i olika typer av terräng med varierande underlag och kupering.

VARFÖR?
Den fysiska förmågan, att kunna springa fort över tid, är centralt för att bli en bra orienterare.

HUR?
Uthålligheten är förmåga att springa fort under en längre tid och för att kunna göra det krävs hög syreupptagningsförmåga, god löpekonomi, hög nyttjandegrad samt en god styrka. För att kunna utveckla sig springa fort över tid i olika terrängtyper gäller det att se helheten i sin träning och att individualisera den då alla har olika förutsättningar.

I detta avsnitt behandlar vi grundläggande fysiologiska parametrar gör dig uthållig och snabb och hur du utvecklar dessa. Du får också konkreta tips att tänka på när du lägger upp din träning och vägledning hur du väljer rätt träning för dig.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Uthållig och snabb:
Därför blir du uthållig
Att utveckla uthålligheten
Intensitetszoner i din träning
Välj rätt träning