Vikt och träning

För konditionsidrottare kan det finnas mycket tankar kopplade till vikt och prestationsförmåga. Att väga mindre kan kortsiktigt leda till bättre prestationer, men risken är stor att man långsiktigt inte mår bra, drabbas av skador, ätstörningar eller inte orkar prestera. Det är därför viktigt att hela tiden ha en övergripande bild på helheten i en idrottssatsning.  

Enbart om du är senior på yttersta elitnivå kan det i vissa fall vara aktuellt att arbeta med vikt kopplat till prestation och detta är då ett av de sista stegen när allt annat i en idrottssatsning är optimerat. Då ska alltid en professionell kontakt tas med en dietist eller näringsfysiolog för att i första hand avgöra om det överhuvudtaget är lämpligt. Vidare är en professionell kontakt viktigt för att säkerställa att det sker på ett säkert sätt så att personen får i sig det hen behöver för att må bra, utvecklas och prestera över tid.   

VIKTIGT! Barn, ungdomar och juniorer ska aldrig banta eller arbeta med viktoptimering för prestation. I denna ålder handlar mycket om att hitta kontinuitet i sin träning och att lära sig äta rätt. Om du är senior på elitnivå kan det i vissa fall vara aktuellt men alltid i samarbete med dietist eller näringsfysiolog.

Ätstörningar inom idrotten

Ätstörningar av olika slag är ett stort problem i idrotten i allmänhet, och i vissa idrotter är risken högre än i andra. Det gäller framför allt uthållighetsidrotter, exempelvis orientering, estetiska- och bedömningsidrotter samt idrotter där vikten har stor betydelse för prestationen.

broschyr ätstörning.jpg

Svenska Orienteringsförbundet har tagit fram en informationsfolder om ätstörningar för individ, tränare och klubb. Länk till broschyren finns här.

Mer om ätstörningar finns att läsa om i området Må bra och kapitlet Hantera psykisk ohälsa.