Tänka rätt

Genom att träna på rätt beteenden, acceptera det som är utanför din kontroll och arbeta med att ta tillbaka uppmärksamheten till nuet frigörs kraft till att lösa de uppgifter som ett orienteringslopp medför.