Analys av beteende

Att analysera vårt eget beteende kopplat till tankar och känslor ger oss ett bra underlag att hämta kunskap från vår egen vardag. Genom att analysera inte bara våra vägval utan även hur vi fattar besluten under loppet, bygger vi en grund för att gå från reflektion över de beslut vi redan har gjort, till att utveckla en förmåga att reflektera över beslut samtidigt som vi gör dem. 

Block - Efter loppet.jpg

I ett första steg kan man prata om reflektion över det man har gjort. Genom att träna upp denna förmåga är det ofta lättare att komma till steget att reflektera i det man gör, att bli uppmärksam på sitt eget beteende och styra det på ett effektivt sätt samtidigt som man orienterar.

Öka din förståelse om hur du själv och de du tränar agerar. Om ni hittat typsituationer som återkommer, sätt upp en plan för ett optimalt beteende och jobba med målsättningsarbete för att utvärdera framstegen.

Under analysen av ett lopp är det därför viktigt att förutom vägval och sträcktider analysera dina egna reaktioner och beslut i skogen. Tänk igenom situationer under loppet, och hur du reagerade när de uppkom. Vad gjorde du? Vad blev konsekvenserna?