Före loppet

Innan loppet är det lätt att reagera på känslan i kroppen och på negativa tankar. Genom att öka medvetenheten, normalisera och återknyta till vad du ska göra kan man öka möjligheten att agera medvetet istället för att automatiskt reagera på ett sätt som kanske inte alltid är bra för prestationen.