Automatisering av beteenden

Genom att orienteringstekniken är automatiserad kan de medvetna tankarna istället ägnas åt att fundera över lämplig taktik för stunden, söka efter bra löpstråk och att hantera störningar.

Block - Simon.jpg

Automatisering av beteende handlar både om mental och teknisk prestationsförmåga. Tänk dig att du cyklar, vad tänker du på? Tänker du på hur du ska trampa och hålla balansen eller sitter bara tekniken där? När rörelser sker ”av sig själv” utan att man medvetet tänker på det talar man om automatiserade rörelser.

Att ha en stabil och väl inövad teknik i orientering är ett bra exempel på ett automatiserat beteende. Merparten av orienteringstekniska tankemönster och ageranden kan automatiseras (sträckplanering, förenkling, tempoväxling, kartstopp vid behov, tumgrepp, kolla kodsiffra...).

Genom att orienteringstekniken är automatiserad, och därför inte kräver medvetet tänkande, kan de medvetna tankarna istället ägnas åt annat. Till exempel blir det i orientering mer tid att fundera över lämplig taktik för stunden, söka efter bra löpstråk och att hantera störningar.

Automatiserat beteende har visat sig ha en mycket positiv inverkan för att bibehålla teknik och fokus i stressiga situationer, då automatiserad teknik och agerande är mer stresståligt. Vid stresspåslag kan det ofta vara svårt att tänka logiskt och handla ”som vanligt”, och vi agerar istället utifrån automatiserade beteenden.

Automatisering tränas genom att god teknik och tankemönster tränas via en mängd upprepningar - det är därför viktigt att rätt beteende och fokus tränas in. Alla automatiska beteenden är inte nödvändigt positiva för prestationen, om man till exempel har tränat in ett felaktigt beteende (till exempel att inte titta på kontrollsiffran eller inte kolla kompassen ut från kontrollen), eller om man genomför en stor mängd av sina orienteringspass med lågt fokus och utan optimalt beteende finns stor risk att felaktigt beteende automatiseras. Då blir det alltså detta ofördelaktiga agerande som används vid stresspåslag.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Före loppet:
Fokus
Kontroll
Oro, stress och prestationsångest