Kontroll

Det känns ofta bra och skapar trygghet när man har en plan och vet vad som ska hända. Dock är viljan att känna kontroll inte alltid bra ur ett prestationsperspektiv. Kontrollera lagom och fokusera på det du kan påverka.

Ett exempel då kontroll kan få motsatt effekt är att lägga in ett extra träningspass för att ”kontrollera att man fortfarande har formen” när träningsplaneringen säger vilodag. Detta minskar oron i stunden men långsiktigt är det kanske inte bra i ett träningsupplägg inför en tävling.

Kortsiktigt gäller ofta att ökad kontroll minskar oron. Långsiktigt kan det dock vara så att ökad kontroll får motsatt effekt och att oron i stället ökar. Man vill ha koll på mer och mer saker för att få tanken att lugna ner sig. Det kan bli en rätt så krävande process som tar kraft och energi. Man har heller inte, och kan inte ha, kontroll över alla utmaningar och tillstånd som kommer i samband med en tävling.

Självklart är det viktigt att vara förberedd, men det är också viktigt att ha balans mellan det man kan kontrollera och saker som man behöver träna på att acceptera som en del av orienteringen, tävlingen och livet.

Det är inte möjligt att ha full kontroll över alla situationer som kan uppstå och för den som ändå försöker, ökar oron snarare än minskar. Ambitionen att eftersträva full kontroll tar också onödigt mycket energi som skulle kunna användas på ett bättre sätt. En kort sammanfattning skulle kunna vara:

Kontrollera lagom och fokusera på det du kan påverka.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Före loppet:
Fokus
Oro, stress och prestationsångest
Automatisering av beteenden