Oro, stress och prestationsångest

När vi ställs inför utmaningar så är det lätt att kroppens stressystem drar igång. Oro, stress, ångest och panik är samma känsla men med olika intensitet. Dessa känslor är inte farliga i sig. Att känna mästerskapskänslor och vara nervös inför en tävling är en normal reaktion. Det är något som de flesta känner mer eller mindre.

Symtom på att vi är stressade eller har prestationsångest kan vara både fysiska, kognitiva och känslomässiga och avspegla sig i det vi gör. Vi tänker inte lika smart när vi är stressade, vi har en förmåga att tänka mer svart-vitt och se fler katastrofer och färre lösningar. Humöret påverkas och vi blir lättare arga och irriterade. Vissa blir mer utåtagerande medan andra drar sig undan och vill vara mer ifred. Skinnet blir helt enkelt lite tunnare när vi är stressade.

Som ledare, tränare, vän och förälder kan du hjälpa till genom att normalisera nervositeten inför att tävla. Man behöver inte oroa sig för att det känns lite spänt eller konstigt. Det behöver inte påverka prestationen. För många släpper känslorna också när tävlingen väl kommer igång.

Om detta bara händer då och då när vi står inför viktiga tävlingar är det bra att tänka att det är helt normalt att kroppen reagerar. Nästan alla stressmodeller bygger på att vi upplever en obalans. Ofta blir vi nervösa eller känner prestationsångest när något uppfattas som både svårt och viktigt för oss.

En annan sak man kan jobba med är att efteråt analysera hur mycket man trodde på känslorna och tankarna just då när man var som mest nervös. Ofta är det så att man tror mindre på tankar som kommer från stress och prestationsångest när man får lite distans till dem.

Anspänning

Inom idrotten talar man ofta om anspänning och anspänningsreglering. Det är inte ovanligt att uppleva att man som orienterare kanske inte riktigt vaknade under loppet. Alternativt att anspänningen var allt för hög. Inom idrottspsykologin presenterade Yuri Hanin tidigt en modell om en optimal zon där medelhög anspänning kopplades till förbättrad prestation. Idag vet vi att det detta är väldigt individuellt och det går att prestera bra med både höga och låga nivåer av anspänning.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Före loppet:
Fokus
Kontroll
Automatisering av beteenden