Start

VAD?
Att ha en strategi och beteendemål för att hantera mentala utmaningar.

VARFÖR?
Innan loppet när kroppen förbereder sig för en utmaning är det lätt att reagera på känslan i kroppen och på negativa tankar. Genom att öka medvetenheten, normalisera och återknyta till vad du ska göra kan man öka möjligheten att agera medvetet istället för att automatiskt reagera på ett sätt som kanske inte alltid är hjälpsamt för prestationen.

HUR?
Före loppet kan du spara energi genom att normalisera de tankar och känslor som normalt dyker upp inför utmanande situationer. Att fokusera på det vi kan påverka och använda beteendemål kan sänka anspänningen och leda till att du ökar möjligheten att du agerar på ett sätt som är hjälpsamt för din orientering och prestation.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Före loppet:
Fokus
Kontroll
Oro, stress och prestationsångest
Automatisering av beteenden