Beteendemål

Förutom att ha ett accepterande och välkomnande förhållningsätt till de känslor och tankar som kan komma, hjälper beteendemål till att rikta uppmärksamheten mot det konkreta beteendet som påverkar prestationen.

Varför är beteendemål intressant som verktyg inom orienteringen? Här är några anledningar:

  • Beteenden går att förändra.
  • Det är när vi gör något annorlunda vi får ett annat resultat.
  • Beteenden är mer precisa och individuella.
  • Alla gör vi saker av olika anledningar och en utökad kunskap om detta kan skapa bättre möjligheter att skapa träningsupplägg utifrån en av de viktigaste principerna i träningsläran; individuell anpassning.

Beteenden är starkt knutna till tankar och känslor och ger oss fler möjlighet att förstå och påverka till exempel nervositet inför en tävling. Genom att bli mer medvetna om våra beteenden, speciellt automatiserade beteenden, under tävling kan vi bli bättre på att styra oss i den riktning vi vill.

Alla har med sig en ryggsäck av erfarenhet, strategier och kompetens kopplade till hur man har hanterat utmanande situationer tidigare. Samtidigt har vi en personlighet som är ett mer fast karaktärsdrag. Generellt har man inte hittat stöd för att det skulle finnas någon specifik typ av idrottspersonlighet som bättre lämpar sig för prestation. Då personlighet och egenskaper ses som mer fasta karaktärsdrag är det mer effektivt att titta på det vi kan förändra; vårt beteende, våra tankar och känslor i olika situationer. Beteende översätter man gärna med “det man gör”. Eftersom vi tänker och känner kan även detta ses som beteenden.

Mycket av det vi gör när vi tävlar är inlärt. Vi går på rutin och agerar som vi brukar göra utan djupare eftertanke. Det är smart då det sparar energi jämfört med att vi hela tiden skulle vara fokuserade på det vi gör. En sårbarhet är att vissa av dessa beteenden är något som vår hjärna i stunden tror är hjälpsamt för vår prestation, men kanske inte är det. Eller att det kanske var hjälpsamt och bra för tio år sedan men inte lika optimalt längre. Därför är det viktigt att reflektera över vad vi gör och varför.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Grundläggande strategier:
Acceptans