Start

VAD?
Precis som vi kan träna upp vår fysiska förmåga kan vi träna på och reflektera kring hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och samspelar under träning och tävling.

VARFÖR?
Beteenden under loppet påverkas av känslor och tankar. Genom att vara medveten om processen som framkallar beteenden kan vi effektivare styra hur vi agerar. Målet är att undvika bommar och misstag som framkallas av exempelvis oro eller frustration.

HUR?
Detta kapitel hanterar acceptans och att sätta mål. Genom att acceptera känslor och tankar kan vi ändå bete oss på ett önskvärt sätt. Genom att fokusera på beteendemål kan vi öka möjligheten att undvika icke önskvärda beteenden under loppet.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Grundläggande strategier:
Acceptans
Beteendemål