Start

VAD?
För många orienterare är tävlingen sanningens ögonblick. Det är då all träning, motivation och vilja ska samlas för prestation. Tävlingssituationen kan upplevas inspirerande eller hotfull, men oavsett vad du känner kan du genom reflektion och förberedelser träna upp din förmåga att göra val och agera på ett sätt som hjälper dig att prestera.

VARFÖR?
Under loppet bör du fokusera på det som går att påverka. Genom att träna på rätt beteenden, acceptera det som är utanför din kontroll och arbeta med att ta tillbaka uppmärksamheten till nuet frigörs kraft till att lösa de uppgifter som ett orienteringslopp medför.

HUR?
Genom att vara medveten om sina egna reaktioner förstår vi bättre hur vi reagerar i utmanande situationer under en orienteringstävling. Genom att reflektera inte bara över vägval utan även över de egna reaktionerna under stress ökar möjligheterna att handla rätt och ta logiska beslut. Genom att lära sig mer om hur man själv fungerar ökar man förmågan att agera istället för att reagera i stunden. Medvetenheten skapas genom att tänka igenom varför vi gör som vi gör.

I detta avsnitt får du lära dig mer om hur tankar, känslor och beteende hänger samman och kan påverka dig under träning och tävling.