Under loppet

När vi blir stressade ökar risken att vi vill bli av med jobbiga känslor så fort som möjligt och att vi därför i stunden reagerar på tankar och känslor. Tydliga beteendemål sänker ofta anspänningen då man som orienterare kan rikta fokus mot något man kan påverka.