Acceptera tankar

Om vi blir medvetna om vad som händer i våra huvuden är det ofta lättare att fokusera på det vi faktiskt kan påverka, vårt beteende och vilka beslut vi tar i skogen.

Block - Tone.jpg

Fusion med tanken – begreppet beskriver tillståndet när man är ett med sina tankar och bara reagerar intuitivt på känslan. Det är vanligt under stress. Ett exempel är känslan att man måste fortsätta springa fort när terrängen ändras och utmaningen blir mer orienteringsteknisk. Kartan kräver en mer fokuserad uppmärksamhet och tempot mattas något. Samtidigt skriker hjärnan: ”Det går långsamt, jag ligger efter” så fort tempot sänks något. Utan att reflektera så svarar du direkt på tanken genom att ändra ditt planerade beteende och börja springa snabbare igen, och chansar på att du kommer att se skärmen när du kommer in i ringen.

Detta är ett exempel på fusion där en orienterare sitter ihop med sina tankar och reagerar instinktivt på känslan. Konsekvensen kan bli att personen känner att det känns lite bättre just då - att öka farten. Men i ett senare skede har personen tappat kartkontakten och gör ett parallellfel eller springer förbi kontrollen. Detta kan i sin tur leda till en kedjereaktion med mer stress – ”nu måste jag verkligen springa fortare” - eller att personen reagerar på en annan automatisk tanke och känner - ”det är redan kört, jag är borta” - och ger upp.

Att automatiskt reagera på stressande tankar kan vara problematiskt i prestationssammanhang. Hur vi reagerar är olika men tankarna bygger ofta på att slåss, fly eller spela död.

Det kan leda till att en orienterare regerar genom att borra ner huvudet och bara köra utan plan eller riktning, en annan flyr från situationen genom att bryta loppet eller slutar agera och börja gå. Ingen av stressreaktionerna slåss, fly eller spela död är under de flesta omständigheter bra i en kognitiv, fysisk och teknisk idrott som orientering.

Känslor och tankar är något som kommer och går, massor av tankar och känslor passerar genom vårt medvetande varje dag. Ofta kan det vara hjälpsamt att förändra vårt beteende och låta tankar och känslor hänga med. Att försöka kontrollera vad vi tänker och känner kan ta mycket tid och energi som vi kan rikta mot uppgiften och det som är viktigt för oss.

Övning: Beteendeanalys

Detta är ett bra underlag för att inte bara reflektera över konkreta vägval utan varför och hur vi fattar beslut och vilka konsekvenser det får.

En modell för att analysera sitt beteende i olika situationer där man även tar med tankar och känslan i kroppen är STORK.

Det står förSituation, Tankar, Organism, Reaktion, Konsekvens

Här är ett exempel från den påhittade tävlingen Morotsmedeln.

S – Står för situation:Vad var det för situation?

Exempel:Morotsmedeln medeldistanstävling. Har precis tagit kontroll nr 4 bra och ska ut mot kontroll 5 som är en långsträcka. Samtidigt som jag beslutar om vägval ser jag två andra löpare som startade en och två minuter bakom mig på väg in till kontrollen. 

T – Står för tankar: Vilka tankar dök upp i huvudet? Någon tanke med en impuls att göra något?

Exempel:Min första tanke var att jag sprang långsamt och behövde öka och springa snabbare. En tanke var också att jag måste bestämma mig fort. Tanken var –  Ta något, bara ta något. Kör bara kör!

O - Står för Organism.Vilka känslor och fysiska reaktioner kände du i kroppen?

Exempel:Stress och jag kände mig varm.

R - Vad gjorde du? Tog du något impulsbeslut?

Exempel: Jag kastade mig ut från kontrollen utan att ta kompassriktning

K - Vad blev konsekvensen? Både kortsiktigt (i stunden) och långsiktigt.

Exempel: Kortsiktigt så kändes det bra att slippa att de andra löparna kom ikapp mig.

Långsiktigt så drog jag snett efter kontrollen och gjorde en stor bom till nästa kontroll.

Även andra modeller att genomföra en beteende analys finns. Rekommendation för vidare läsning: Boken Idrottsglädje, prestation och utveckling (Olle Wadström och Daniel Ekvall).

LÄS MER

Här är en länk till mer information och en gratis app där du kan träna medveten närvaro och acceptans.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under avsnittet Under loppet:
Psykologisk flexibilitet
Undvikande
Att prestera i nuet