Att prestera i nuet

Att vara i nuet och inte låta tankarna fara iväg är viktigt för en orienterare.

Var vi befinner oss i våra tankar påverkar vår prestation. Inom idrotten är det speciellt hjälpsamt att vara nyfiken på sina egna reaktioner och sensationer i stunden.Block - Kalle.jpg

Mindfulness och medveten närvaro handlar om att vara i nuet. Det kan också vara till hjälp för en god kvalitativ återhämtning. Du kan läsa mer om det i avsnittet Helhet, livspussel och balans.

Närvaro i nuet hör även samman med flow. Ett begrepp som beskriver ett optimalt prestationstillstånd. Czikszentmihalyi var forskaren som myntade begreppet som kanske bäst kan översättas som flyt. Det han undersökte var ett tillstånd av total koncentration och känsla av kontroll utan att medvetet försöka ta den eller oroa sig för att förlora den. Flow uppstår när utmaningen matchar idrottarens kompetensnivå. Är uppgiften för lätt eller för svår uppstår inte flow.

För hög utmaning och för låg kompetens leder till prestationsångest medan för låg utmaning och för hög kompetens gör att idrottaren finner uppgiften för tråkig eller för lätt. Då flow uppstår genom att utföra en uppgift är det något som följer själva beteendemålen under träningen.

Tanka_ratt_Psykologisk_instabilitet3.jpg

Tips för att uppnå flow inom idrotten är att tränare och orienterare väljer spännande utmanande mål som balanserar utmaning och kompetens, för tillbaka sin koncentration på uppgiften via beteendemål och under tiden har möjlighet att få kontinuerlig feedback på hur det går.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under avsnittet Under loppet:
Acceptera tankar
Psykologisk flexibilitet
Undvikande