Psykologisk flexibilitet

När vi går in i en ny situation samspelar våra tankar, känslor och fysiska reaktioner tillsammans med våra erfarenheter och vår personlighet. Självklart försöker vi ta smarta, logiska beslut, men varför blir det inte alltid så?

I bilden nedan har vi en orienterare som startar en långdistans och den första långsträckan kommer redan till första kontrollen. När personen vänder på kartan och ser bansträckningen kommer tankar, känslor och fysiska reaktioner att samspela när hen gör en bedömning och bestämmer sig för hur sträckan ska genomföras.

Tanka_ratt_Psykologisk_flexibilitet.jpg

Reaktionerna som till exempel andning, svettning och puls påverkar våra tankar och känslor och detta är ofta stark sammankopplat med hur vi väljer att agera. Sett till hur människan har utvecklats vore det konstigt om vi inte reagerade på utmanande situationer, då det tidigare i människans historia många gånger varit en fråga om överlevnad att läsa av fara. Därför är det också helt naturligt att vi ofta tänker mer negativt när något är viktigt för oss och vi är i en utmanande situation, jämfört med när vi är avkopplade och lugna. Beroende på hur vi fungerar påverkas vissa mer än andra. Viktigt att tänka på är att hur vi känner ofta har en dåligt samstämmighet med hur det är i verkligheten. Ett exempel på hur den naturliga tendensen att tänka negativt vid utmanande situationer kan samspela med kroppens sympatikuspåslag för att förbereda oss fysiskt för en utmaning, är att vi kan hamna i en ond cirkel.

David Clark är en psykolog som har skapat modellen om hur vi riskerar att feltolka naturliga kroppsliga sensationer som ett bevis på att något är fel, vilket gör att vi känner mer oro och nervositet som i sin tur leder till ökade kroppsliga symtom som att vi blir kissnödiga, spända, tänker oroliga tankar eller till och med får panik.

Tanka_ratt_Psykologisk_instabilitet.jpg

Ett exempel är att hur vi tolkar vår upplevelse av form på tävlingsdagen. Inne i karantän med övningskartan är uppvärmningen i gång. Nervositeten ökar. Det är naturligt att känna efter hur pigga benen är. Det känns inte bra. Lite segt, nästan darrigt bara av att värma upp och göra några dragningar. Här är det lätt att fortsätta fokusera på trötthetskänslan och låta tankarna dra iväg i olika analyser kopplat till form, träning och hur det kommer påverka resultatet. Ju mer vi uppmärksammar känslan i benen, desto mer kommer den troligtvis att kännas. Oron ökar, de fysiska symtomen och den darriga känslan dras igång ännu mer och vi har hamnat i en ond cirkel.

Att normalisera mästerskapskänslor och kroppens naturliga reaktioner när den förbereder sig för en utmaning är därför viktigt för att bryta cirkeln. En utmaning i detta är att ju mer stressade och nervösa vi blir, desto svårare är det att tänka logiskt och få distans till sina upplevelser.

En viktig del för att utvecklas inom idrotten är att öka förståelsen för sina reaktioner och hur man fungerar och reagerar. Forskning har visat att en tydlig sak som särskiljer de juniorer som även blir framgångsrika idrottare som seniorer är förmågan att reflektera och förstå sig själva och hur de fungerar under tävling och träning.          

Tanka_ratt_Psykologisk_instabilitet2.jpg

När vi har liten psykologisk flexibilitet ökar risken för känslotänkande. Att man går in i sina känslor och ser dem som en direkt avspegling av verkligheten. Att allt man känner är sant. En orienterare kan till exempel få tanken att ”alla andra har tränat mer än mig” eller ”alla andra är säkert i bättre form” utan att det finns några belägg för det i verkligheten.

Vi kan öka vår psykologiska flexibilitet genom acceptans. Det finns självklart en gräns för hur dåligt det ska behöva kännas innan ett lopp. Om man känner att tankarna tar över och man mår dåligt och tappar motivationen att tävla kan man söka hjälp av en idrottspsykologisk rådgivare.

Mer information om det hittar du här på riksidrottsförbundets sida om idrottspsykologi. 

Du kan även läsa mer här i utvecklingsplanen under Må bra om vilken hjälp som finns vid andra psykologiska utmaningar och psykisk ohälsa.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under avsnittet Under loppet:
Acceptera tankar
Undvikande
Att prestera i nuet