Analys + kunskap = lärdomar

Rätt analyser ger insikter som gör att du väljer rätt områden att utveckla och ser vilken träning som är mest effektiv. Analys ger kunskap för att förstå vad du är bra på, vad du behöver utveckla och gör även din utveckling mätbar – att du gör rätt saker och är på rätt väg.

Det finns alla nivåer och typer av analys och nästan allt går att analysera. Från en enkel uppföljning av hur många kontroller som missades respektive spikades till avancerade löpekonomitester i specifika terrängtyper.

I detta kapitel listas de vanligaste och viktigaste analysmetoderna för våra definierade områden; Hitta rätt, Springa fort, Må bra, Tänka rätt och Frisk+. Du får information om vilka analyser som finns och vilken data du kan få ut ur respektive analys. För att få djupare förståelse för vilka parametrar som är viktiga att vara bra på och mäta inom respektive område hänvisar vi till respektive område.

Oavsett nivå och utformning av analysen ska den göras så relevant som möjlig och utformas så den går att utföra flera gånger. Detta för att få tillförlitliga insikter och att det går att mäta förändringar.

Kunskap i sig har lite värde. Det är när kunskap används på rätt sätt som den blir värdefull. Den kunskap som fås ur analyser behöver alltså omvandlas till lärdomar och konkreta förbättringar och förändringar. Först då får du ut full effekt av analyserna.

löptest.jpg

Ett test eller en analys ger viktiga fakta men inte hela bilden, det vill säga att ditt testresultat inte är direkt avgörande för ditt resultat på en orienteringstävling då det är flera faktorer som påverkar din prestation. Istället för att bli besviken om dina testresultat inte blev så bra som du önskade, så bör du se det som en hint om vad du behöver träna mer på. Alla idrottare har sina styrkor och svagheter, och om det är något som du anser dig sämre på, så har du därmed en chans att utveckla dig och bli bättre om du tränar på det!

I boken ”Tester och mätmetoder för idrott och hälsa” från SISU idrottsböcker kan du hämta kunskap om varför och hur du genomför olika tester.