Analyser Frisk+

Hur har det gått med din återhämtning? Är den kvalitativ? Hur vet du att du äter tillräckligt och rätt? Får du tillräckligt med sömn? Genomför du återhämtande träning? Vilar du ditt sinne? Här nedan följer ett antal modeller för att utvärdera din återhämtning.

POMS

Profile of Mood States är ett sinnesstämningstest, som togs fram av Educational and Industrial Testing Service (EdITS) i USA under 1960-talet för i första hand undersökningar på psykiatriska patienter i öppen vård. Under 1980-talet började studier utföras på idrottsmän och mot slutet av decenniet visades att POMS-testet var mycket användbart för att tidigt upptäcka “överträning”, det vill säga nedgång i prestationsförmåga orsakad av för mycket träning.

Det är även på gång en App till själva POMS-testet i Sverige.

TQR

Total Quality Recovery-metoden (Kenttä & Hassmen) bygger i sin helhet på två delar: Vad som görs och Hur det känns. Tillsammans skapar dessa delar förutsättningar att systematisera, dokumentera, utvärdera och justera återhämtningsprocessen i en önskad riktning. Målsättningen med TQR-systemet är att minska risken för överbelastningsskador, ett försämrat immunförsvar och återkommande sjukdomar, ihållande trötthet och långvariga formsvackor samtidigt som träningsprocessen kan styras i en önskad riktning.

RESTQ

RESTQ är ett självskattningsformulär som syftar till att mäta antalet stressande och återhämtande aktiviteter under tre dygn. I RESTQ mäts stress och återhämtning samtidigt med idrottsspecifika och allmänna källor till stress och återhämtning.

Här hittar du en engelspråkig sajt om RESTQ

Här hittar du Livsmedelsverkets sajt Matvanekollen

Tips för återhämtning

Här finns tips för en aktiv återhämtning och uppladdning

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet De viktigaste analyserna:
Analyser Hitta rätt
Analyser Springa fort
Analyser Tänka rätt