Träningsplanering

Träningsplanering är en plan för hur du konkret ska jobba med träningen för att utvecklas som orienterare. Träningsplanen bör beakta helheten och alltså förutom själva träningen även säkerställa att du mår bra och håller dig hel och frisk. Planeringen av sömn, vila och återhämtning är precis lika viktig som planeringen av träningen för att nå en utveckling.