Start

Vad?
Träningsplanering är en plan för hur du konkret ska jobba med träningen för att utvecklas som orienterare. Träningsplanen bör beakta helheten och alltså förutom själva träningen även säkerställa att du mår bra och håller dig hel och frisk. Planeringen av sömn, vila och återhämtning är precis lika viktig som planeringen av träningen för att nå en utveckling.

Varför?
Oavsett om du tränar för att må bra, för att det är kul eller för att prestera så bra som möjligt och försöka nå världstoppen, är det av värde att ha en plan för att nå önskad effekt och utfall. Att träna efter magkänsla fungerar för vissa, men för att på bästa sätt uppnå de mål som många idrottare har med sitt idrottsutövande behövs en plan för hur en ska komma dit. En plan ökar dina möjligheter för att få ut så mycket som möjligt av din träning och att du håller dig hel och frisk så att din satsning blir hållbar på sikt.

Hur?
Det finns inget färdigt recept för hur du ska planera din träning och heller inte hur själva träningsplanen ska göras och vilken nivå den ska vara på. Vi kommer i detta kapitel fokusera på att ge en bra bas att stå på genom att beskriva träningsteorier samt ge tips att tänka på när du jobbar med en träningsplanering. Allt för att du själv ska kunna göra en så bra planering som möjligt utifrån dina förutsättningar och dina mål.

Detta kapitel kommer behandla:

  • Grundläggande träningsprinciper
  • Att tänka på när du gör en träningsplanering
  • Träningsplaneringprocess – så bygger du upp en träningsplanering
  • Formtoppning
  • Verkliga exempel på träningsplaneringar

Utöver detta kapitel finns ett eget kapitel om övergripande utvecklingsprocess där vi definierat hur du mer övergripande kan tänka kring din utveckling som du hittar under det egna kapitlet Utvecklingsprocessen.  

Detta kapitel kommer fokusera på fysisk träningsplanering det vill säga främst på att springa fort, men principerna är desamma oavsett förmåga och vad du vill förbättra. Det är vidare också av största vikt att beakta helheten när en träningsplanering görs för att göra träningen hållbar över tid genom att du säkerställer att du mår bra och håller dig frisk och hel.

Läs mer om träningsplanering

Boken Träningsplanering skriven av Mikael Mattson (SISU Idrottsböcker, 2014) är en väldigt bra fördjupning kring ämnet Träningsplanering och vi rekommenderar er som vill lära er mer om träningsplanering att läsa den boken. I denna behandlas bland annat träningsprinciper, process och modeller, hjälpmedel med mera.

Mycket av det vi tar upp kommer mer eller mindre från denna bok, men boken behandlar alla områden mer på djupet och innefattar även andra områden.

Fler tips är Periodization – Theory and Methodology of Training av Tudor Bompa och Gregory Haff (Human Kinetics, 2009) samt Kondition och Uthållighet av Filip Larsen och Mikael Mattsson (SISU Idrottsböcker, 2013). 

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Träningsplanering:
Grundläggande träningsprinciper
Att tänka på när du gör en träningsplanering
Utformning av en träningsplanering
Fysisk formtoppning
Verkliga exempel på träningsplaneringar